Rút chốt an toàn ra

Cầm dụng cụ tự chích thuốc và chọc mũi kim vào trong vùng đùi bên ngoài của người đó; kim chích có thể xuyên qua quần áo

Giữ dụng cụ tự chích trên đùi trong 3 giây

Giúp người đó tìm nơi chữa trị y tế khẩn cấp và giải thích cho nhân viên y tế rằng họ đang bị sốc phản vệ do dị ứng thực phẩm

arrow&v