ดึงหมุดนิรภัยออก

กำกระบอกฉีดอัตโนมัติไว้และแทงปลายเข็มลงไปในต้นขาด้านนอกของผู้ป่วย เข็มสามารถเจาะผ่านเสื้อผ้าได้

กดกระบอกฉีดอัตโนมัติค้างไว้บนต้นขานาน 3 วินาที

ช่วยผู้ป่วยหาบริการแพทย์ฉุกเฉิน และแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ให้ทราบว่าผู้ป่วยเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเนื่องจากการแพ้อาหาร

arrow&v